L'Arxiu Històric Comarcal digitalitza més de 800 fotografies del Centre d'Estudis Comarcals

L’Arxiu Històric Comarcal del Pla de l’Estany ja custodia més de 800 fotografies en blanc i negre que els integrants del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles van fer per documentar la seva rellevant tasca d’estudi i preservació del patrimoni de l’actual Pla de l’Estany.

Gran part de les imatges d’aquest fons documental pertanyen al període comprès entre els anys 1943 i 1975, és a dir, els primers 32 anys de vida de l’entitat. I és que el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles va néixer l’any 1943, en un moment en què no existien polítiques públiques de preservació i estudi del patrimoni artístic, arquitectònic i arqueològic. En aquest context, el Centre d’Estudis va suplir aquestes mancances des de la iniciativa privada. En els seus inicis, estava format per persones amb inquietuds pel patrimoni, com és el cas del metge Josep Maria Corominas, que va destacar com a arqueòleg i prehistoriador; l’arquitecte Francesc Figueras o l’enginyer Jaume Butinyà, als quals s’hi van sumar els inestimables coneixements en història medieval de mossèn Lluís G. Constans. Ells van investigar i documentar el patrimoni medieval de la comarca i també van promoure l’estudi i l’excavació de jaciments arqueològics que han esdevingut fonamentals per a la recerca històrica, com les coves de Serinyà o la vila romana de Vilauba.

Després del franquisme es van tornar a implementar les polítiques culturals públiques i la tasca del Centre d’Estudis, a poc a poc, va passar de la preservació i estudi actiu del patrimoni cap al foment de la recerca sobre el Pla de l’Estany. Una recerca multidisciplinària, des de les ciències naturals fins al folklore.

Ara, les fotografies que el Centre d’Estudis va ingressar a l’Arxiu Comarcal, es poden consultar obertament per Internet des del web Arxius en Línia (http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat).

L'Arxiu Històric Comarcal digitalitza més de 800 fotografies del Centre d'Estudis Comarcals

L'Arxiu Històric Comarcal digitalitza més de 800 fotografies del Centre d'Estudis Comarcals

L’Arxiu Històric Comarcal del Pla de l’Estany ja custodia més de 800 fotografies en blanc i negre que els integrants del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles van fer per documentar la seva rellevant tasca d’estudi i preservació del patrimoni de l’actual Pla de l’Estany.

Gran part de les imatges d’aquest fons documental pertanyen al període comprès entre els anys 1943 i 1975, és a dir, els primers 32 anys de vida de l’entitat. I és que el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles va néixer l’any 1943, en un moment en què no existien polítiques públiques de preservació i estudi del patrimoni artístic, arquitectònic i arqueològic. En aquest context, el Centre d’Estudis va suplir aquestes mancances des de la iniciativa privada. En els seus inicis, estava format per persones amb inquietuds pel patrimoni, com és el cas del metge Josep Maria Corominas, que va destacar com a arqueòleg i prehistoriador; l’arquitecte Francesc Figueras o l’enginyer Jaume Butinyà, als quals s’hi van sumar els inestimables coneixements en història medieval de mossèn Lluís G. Constans. Ells van investigar i documentar el patrimoni medieval de la comarca i també van promoure l’estudi i l’excavació de jaciments arqueològics que han esdevingut fonamentals per a la recerca històrica, com les coves de Serinyà o la vila romana de Vilauba.

Després del franquisme es van tornar a implementar les polítiques culturals públiques i la tasca del Centre d’Estudis, a poc a poc, va passar de la preservació i estudi actiu del patrimoni cap al foment de la recerca sobre el Pla de l’Estany. Una recerca multidisciplinària, des de les ciències naturals fins al folklore.

Ara, les fotografies que el Centre d’Estudis va ingressar a l’Arxiu Comarcal, es poden consultar obertament per Internet des del web Arxius en Línia (http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat).