Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Banyoles pel 2020
Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Banyoles pel 2020

Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Banyoles pel 2020