Francesc Viladiu ens parla de la decisió de postposar (a)phònica i del moment que viu el sector
Francesc Viladiu ens parla de la decisió de postposar (a)phònica i del moment que viu el sector

Francesc Viladiu ens parla de la decisió de postposar (a)phònica i del moment que viu el sector