Gerard Funosas, president de Limnos, ens explica com es farà el Cens Visual de Llúdrigues
Gerard Funosas, president de Limnos, ens explica com es farà el Cens Visual de Llúdrigues

Gerard Funosas, president de Limnos, ens explica com es farà el Cens Visual de Llúdrigues