Porqueres treu a exposició pública les bases de les ajudes COVID per a autònoms i empreses petites

L’Ajuntament de Porqueres ha tret a exposició pública les bases reguladores d’una línia d’ajudes per a autònoms i petites empreses del municipi que hagin experimentat una reducció important dels seus ingressos durant el 2020 per culpa de la COVID-19. El consistori hi destina inicialment una partida de 60.000 euros, que es podria ampliar amb 20.000 euros més si hi hagués un nombre important de sol·licituds o fes falta ajudar més sectors. Els diners provenen del superàvit generat l’any passat en els comptes municipals i la voluntat ha estat ser el màxim de justos possibles atorgant els imports en funció de les pèrdues de cada negoci.

Així doncs, s’han establert quatre possibles trams. Aquells autònoms o empreses que acreditin pèrdues d’entre el 15 i el 25% de la seva facturació el 2020 rebran 500€. Si les pèrdues són entre el 26 i el 50% l’ajuda ascendirà fins els 1000€, els que hagin minorat els ingressos entre un 51 i un 60% rebran 1.500 euros  i si la reducció de la facturació supera el 60%, el consistori atorgarà 2.500 euros. El procediment serà senzill i després de presentar la sol·licitud s’haurà d’entregar una declaració jurada i les còpies de l’impost de societats dels anys 2019 i 2020 per poder fer la comparativa d’ingressos. Hi podran accedir autònoms i petites empreses de Porqueres, que són aquelles que tinguin menys de 50 treballadors o que la seva facturació anual no superi els 10 milions d’euros.

Les bases estaran en exposició pública fins el dia 27 de maig i l’Ajuntament de Porqueres anima els afectats a presentar-hi al·legacions o suggeriments si creuen que hi ha aspectes a millorar. Si no es presenten al·legacions s’aprovaria definitivament la línia d’ajuts.    

Porqueres treu a exposició pública les bases de les ajudes COVID per a autònoms i empreses petites

Porqueres treu a exposició pública les bases de les ajudes COVID per a autònoms i empreses petites

L’Ajuntament de Porqueres ha tret a exposició pública les bases reguladores d’una línia d’ajudes per a autònoms i petites empreses del municipi que hagin experimentat una reducció important dels seus ingressos durant el 2020 per culpa de la COVID-19. El consistori hi destina inicialment una partida de 60.000 euros, que es podria ampliar amb 20.000 euros més si hi hagués un nombre important de sol·licituds o fes falta ajudar més sectors. Els diners provenen del superàvit generat l’any passat en els comptes municipals i la voluntat ha estat ser el màxim de justos possibles atorgant els imports en funció de les pèrdues de cada negoci.

Així doncs, s’han establert quatre possibles trams. Aquells autònoms o empreses que acreditin pèrdues d’entre el 15 i el 25% de la seva facturació el 2020 rebran 500€. Si les pèrdues són entre el 26 i el 50% l’ajuda ascendirà fins els 1000€, els que hagin minorat els ingressos entre un 51 i un 60% rebran 1.500 euros  i si la reducció de la facturació supera el 60%, el consistori atorgarà 2.500 euros. El procediment serà senzill i després de presentar la sol·licitud s’haurà d’entregar una declaració jurada i les còpies de l’impost de societats dels anys 2019 i 2020 per poder fer la comparativa d’ingressos. Hi podran accedir autònoms i petites empreses de Porqueres, que són aquelles que tinguin menys de 50 treballadors o que la seva facturació anual no superi els 10 milions d’euros.

Les bases estaran en exposició pública fins el dia 27 de maig i l’Ajuntament de Porqueres anima els afectats a presentar-hi al·legacions o suggeriments si creuen que hi ha aspectes a millorar. Si no es presenten al·legacions s’aprovaria definitivament la línia d’ajuts.