180 alumnes participen a la 4a edició del projecte “Banyoles Ets Tu”

Els alumnes de cicle superior de Banyoles han fet la primera reunió del projecte “Banyoles Ets Tu” d’aquest any. Es tracta de la quarta edició, la tercera en la que participen els joves, ja que la primera va consistir en la formació del professorat.

L’objectiu final de “Banyoles Ets Tu” és que els joves reflexionin sobre diferents problemàtiques, necessitats o mancances que hi ha a la seva ciutat i treballin per trobar-hi possibles solucions. A la reunió d’avui, cada escola ha presentat les seves propostes de temes sobre els que treballar, però des de l’Ajuntament també se’ls ha proposat algun repte, com buscar activitats adreçades a joves de les seves edats per fer durant la Festa Major. També s’ha convidat a les entitats com Canaan, Massa Fresa, AECC i Plegats Fem Canaleta per a que exposessin les dificultats amb les que es troben. Entre tots els temes, cada any n’hi ha alguns que es repeteixen, és per això que des del consistori s’intenta portar noves propostes.

A partir d’aquesta primera reunió cada grup escollirà un repte i durant el curs treballarà per trobar-hi una solució. Més endavant convocaran a un comitè d’experts que ells mateixos escolliran, i amb la seva ajuda acabaran de perfilar el projecte. El mes de maig l’alcalde de Banyoles rebrà tots els estudiants per escoltar les solucions que han trobat als reptes que se’ls han presentat. La regidora d’Educació de Banyoles Ester Busquets, destaca que per fer aquest treball cal utilitzar diferents recursos, de manera que aquest projecte permet treballar en diferents àmbits educatius.

Entre els assumptes recurrents que han sortit en anys anteriors hi ha la mancança d’un parc adequat a la seva edat, a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys. La regidora d’Educació assegura que des de l’equip de govern s’està estudiant la possibilitat de fer-ne un de cares a l’any vinent.  

180 alumnes participen a la 4a edició del projecte “Banyoles Ets Tu”

180 alumnes participen a la 4a edició del projecte “Banyoles Ets Tu”

Els alumnes de cicle superior de Banyoles han fet la primera reunió del projecte “Banyoles Ets Tu” d’aquest any. Es tracta de la quarta edició, la tercera en la que participen els joves, ja que la primera va consistir en la formació del professorat.

L’objectiu final de “Banyoles Ets Tu” és que els joves reflexionin sobre diferents problemàtiques, necessitats o mancances que hi ha a la seva ciutat i treballin per trobar-hi possibles solucions. A la reunió d’avui, cada escola ha presentat les seves propostes de temes sobre els que treballar, però des de l’Ajuntament també se’ls ha proposat algun repte, com buscar activitats adreçades a joves de les seves edats per fer durant la Festa Major. També s’ha convidat a les entitats com Canaan, Massa Fresa, AECC i Plegats Fem Canaleta per a que exposessin les dificultats amb les que es troben. Entre tots els temes, cada any n’hi ha alguns que es repeteixen, és per això que des del consistori s’intenta portar noves propostes.

A partir d’aquesta primera reunió cada grup escollirà un repte i durant el curs treballarà per trobar-hi una solució. Més endavant convocaran a un comitè d’experts que ells mateixos escolliran, i amb la seva ajuda acabaran de perfilar el projecte. El mes de maig l’alcalde de Banyoles rebrà tots els estudiants per escoltar les solucions que han trobat als reptes que se’ls han presentat. La regidora d’Educació de Banyoles Ester Busquets, destaca que per fer aquest treball cal utilitzar diferents recursos, de manera que aquest projecte permet treballar en diferents àmbits educatius.

Entre els assumptes recurrents que han sortit en anys anteriors hi ha la mancança d’un parc adequat a la seva edat, a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys. La regidora d’Educació assegura que des de l’equip de govern s’està estudiant la possibilitat de fer-ne un de cares a l’any vinent.