Banyoles delega la gestió i recaptació d'expedients sancionadors de trànsit a Xaloc

L'Ajuntament de Banyoles ha delegat a l'organisme Xaloc la gestió i la recaptació de les sancions de trànsit viari que es produeixin a la capital del Pla de l'Estany. Aquest diumenge 1 de març va entrar en vigor el conveni signat entre les dues administracions, segons el qual XALOC passa a gestionar la recaptació tant voluntària com executiva de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària.

Fins ara el consistori banyolí realitzava, a través dels seus propis serveis, la tramitació dels procediments administratius en matèria de trànsit i la recaptació en via voluntària de les sancions imposades. Al mateix temps, tenia delegada la recaptació en via executiva de tots els ingressos municipals al Consell Comarcal del Pla de l'Estany des de febrer del 2008. A través del nou conveni que s'ha signat, i que es va aprovar en el ple municipal, és ara el Xaloc qui gestiona i recapta les sancions viàries.

La complexitat tècnica i l'especialització que requereix la tramitació del procediment administratiu en matèria de trànsit i la necessitat de reorganitzar els serveis de la Secretaria Municipal de l'Ajuntament han aconsellat a l'Ajuntament de Banyoles delegar aquestes tasques a XALOC, que ja està especialitzada en la gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) és un organisme autònom de gestió tributària de la Diputació de Girona i té com a finalitats i competències les facultats de gestió i recaptació d'ingressos de dret públic, entre ells, les sancions en matèria de trànsit.

Banyoles delega la gestió i recaptació d'expedients sancionadors de trànsit a Xaloc

Banyoles delega la gestió i recaptació d'expedients sancionadors de trànsit a Xaloc

L'Ajuntament de Banyoles ha delegat a l'organisme Xaloc la gestió i la recaptació de les sancions de trànsit viari que es produeixin a la capital del Pla de l'Estany. Aquest diumenge 1 de març va entrar en vigor el conveni signat entre les dues administracions, segons el qual XALOC passa a gestionar la recaptació tant voluntària com executiva de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària.

Fins ara el consistori banyolí realitzava, a través dels seus propis serveis, la tramitació dels procediments administratius en matèria de trànsit i la recaptació en via voluntària de les sancions imposades. Al mateix temps, tenia delegada la recaptació en via executiva de tots els ingressos municipals al Consell Comarcal del Pla de l'Estany des de febrer del 2008. A través del nou conveni que s'ha signat, i que es va aprovar en el ple municipal, és ara el Xaloc qui gestiona i recapta les sancions viàries.

La complexitat tècnica i l'especialització que requereix la tramitació del procediment administratiu en matèria de trànsit i la necessitat de reorganitzar els serveis de la Secretaria Municipal de l'Ajuntament han aconsellat a l'Ajuntament de Banyoles delegar aquestes tasques a XALOC, que ja està especialitzada en la gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) és un organisme autònom de gestió tributària de la Diputació de Girona i té com a finalitats i competències les facultats de gestió i recaptació d'ingressos de dret públic, entre ells, les sancions en matèria de trànsit.