Banyoles tanca el 2019 amb un romanent positiu de quasi 2,6 milions d'euros

L’Ajuntament de Banyoles va celebrar, aquest dilluns al migdia, el seu primer ple telemàtic. Una sessió, per tant, inusual tant pel que fa al sistema com pel que fa al seu horari. En la sessió es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, que ha deixat un romanent de tresoreria positiu de gairebé 2,6 milions d’euros, i es va aprovar una modificació de crèdits en aquest sentit.

Segons la llei, del romanent dels comptes de l’exercici anterior el consistori banyolí podrà destinar a inversions una quantitat determinada que servirà per reforçar diverses partides del pressupost. Així, la regidora d’Economia i Hisenda, Gemma Feixas, va desgranar que s’incrementarà en 100.000 euros la partida de pavimentació, reposició i millora de vies públiques; que també s’aportaran 50.000 euros més al pla de voreres o que es destinaran 93.000 euros per a la renovació de les bateries de la barca turística Tirona. També es destinaran 20.000 euros addicionals a la millora de centres educatius, 4.470 euros a la organització de la Festa Major, 3.900 euros pel pla d’emergència de la Policia Local i 2.000 euros per a les ajudes de transport. També es destinaran diverses quantitats a les entitats locals per ajudar-les a tirar endavant les seves activitats i projectes.  

Els partits de la oposició no van donar suport a la proposta en considerar que el superàvit s’havia de guardar per fer front a la crisi econòmica que vindrà després del la crisi sanitària.

Alguns dels regidors de l’oposició també van lamentar que no s’hagués esperat a tractar aquesta qüestió en el proper ple per tal de tenir un debat en millors condicions i que fos més productiu. El punt es va aprovar amb els nou vots a favor de l’equip de govern de Junts per Catalunya i els vuit en contra d’ERC, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés.

Banyoles tanca el 2019 amb un romanent positiu de quasi 2,6 milions d'euros

Banyoles tanca el 2019 amb un romanent positiu de quasi 2,6 milions d'euros

L’Ajuntament de Banyoles va celebrar, aquest dilluns al migdia, el seu primer ple telemàtic. Una sessió, per tant, inusual tant pel que fa al sistema com pel que fa al seu horari. En la sessió es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, que ha deixat un romanent de tresoreria positiu de gairebé 2,6 milions d’euros, i es va aprovar una modificació de crèdits en aquest sentit.

Segons la llei, del romanent dels comptes de l’exercici anterior el consistori banyolí podrà destinar a inversions una quantitat determinada que servirà per reforçar diverses partides del pressupost. Així, la regidora d’Economia i Hisenda, Gemma Feixas, va desgranar que s’incrementarà en 100.000 euros la partida de pavimentació, reposició i millora de vies públiques; que també s’aportaran 50.000 euros més al pla de voreres o que es destinaran 93.000 euros per a la renovació de les bateries de la barca turística Tirona. També es destinaran 20.000 euros addicionals a la millora de centres educatius, 4.470 euros a la organització de la Festa Major, 3.900 euros pel pla d’emergència de la Policia Local i 2.000 euros per a les ajudes de transport. També es destinaran diverses quantitats a les entitats locals per ajudar-les a tirar endavant les seves activitats i projectes.  

Els partits de la oposició no van donar suport a la proposta en considerar que el superàvit s’havia de guardar per fer front a la crisi econòmica que vindrà després del la crisi sanitària.

Alguns dels regidors de l’oposició també van lamentar que no s’hagués esperat a tractar aquesta qüestió en el proper ple per tal de tenir un debat en millors condicions i que fos més productiu. El punt es va aprovar amb els nou vots a favor de l’equip de govern de Junts per Catalunya i els vuit en contra d’ERC, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés.