El CCPE liquida el pressupost de 2019 amb un romanent positiu de 557.000 euros

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va celebrar, aquest dimecres, un nou ple ordinari en format telemàtic que, entre d’altres qüestions, va permetre donar compte públicament de la liquidació del pressupost del 2019. Aquest exercici es va tancar amb un romanent positiu de 557.978,49€, el que suposa aproximadament el 3% del pressupost de l’ens.

Aquesta quantitat s’incorporarà, juntament als romanents afegits el mes de febrer, al pressupost d’aquest 2020 de manera que el romanent acumulat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany se situa en els 2.519.525,37 euros. Una xifra atípica pel que fa a l’ens i que es deu, segons va explicar l’interventor en aquesta sessió plenària, a l’aportació feta per l’Agència de Residus de Catalunya per a l’execució de les obres d’ampliació de l’abocador de Puigpalter que han de començar properament. Aquesta aportació supera, per poc, els 2 milions d’euros.

En la mateixa sessió es va donar llum verda a una operació de tresoreria a curt termini per valor de 2 milions d’euros amb la voluntat de tenir prou liquidat per fer front a les despeses derivades de la crisi sanitària del coronavirus i de les mesures que se n’han derivat.

El CCPE liquida el pressupost de 2019 amb un romanent positiu de 557.000 euros

El CCPE liquida el pressupost de 2019 amb un romanent positiu de 557.000 euros

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va celebrar, aquest dimecres, un nou ple ordinari en format telemàtic que, entre d’altres qüestions, va permetre donar compte públicament de la liquidació del pressupost del 2019. Aquest exercici es va tancar amb un romanent positiu de 557.978,49€, el que suposa aproximadament el 3% del pressupost de l’ens.

Aquesta quantitat s’incorporarà, juntament als romanents afegits el mes de febrer, al pressupost d’aquest 2020 de manera que el romanent acumulat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany se situa en els 2.519.525,37 euros. Una xifra atípica pel que fa a l’ens i que es deu, segons va explicar l’interventor en aquesta sessió plenària, a l’aportació feta per l’Agència de Residus de Catalunya per a l’execució de les obres d’ampliació de l’abocador de Puigpalter que han de començar properament. Aquesta aportació supera, per poc, els 2 milions d’euros.

En la mateixa sessió es va donar llum verda a una operació de tresoreria a curt termini per valor de 2 milions d’euros amb la voluntat de tenir prou liquidat per fer front a les despeses derivades de la crisi sanitària del coronavirus i de les mesures que se n’han derivat.