La controvèrsia sobre la ubicació del futur Hospital Josep Trueta a Girona
La controvèrsia sobre la ubicació del futur Hospital Josep Trueta a Girona

La controvèrsia sobre la ubicació del futur Hospital Josep Trueta a Girona