Acabades les obres del Barri del Barral de Banyoles després de vuit mesos

L’Ajuntament de Banyoles ha donat per acabades oficialment  les obres de millora i arranjament dels carrers del barri del Barral, en ple centre de la ciutat. El gran gruix dels treballs, que han tingut un cost de 544.178,99€ i s’han inclòs dins les inversions financerament sostenibles, ja havien finalitzat feia dies però quedava enllestir alguns de la placeta que s’ha habilitat a la cruïlla els carrers del Pou i Carmelites Velles per donar l’obra per acabada.

Han estat vuit mesos d’obres que han permès fer un rentat de cara i dotar d’una nova imatge una zona de la ciutat que es considera el primer eixample de Banyoles  i que presenta un estat precari a nivell urbanístic i de serveis.

La remodelació d’aquests carrers ha permès eliminar les voreres, amb una nova pavimentació de l’espai a un únic nivell. També s’ha remodelat la xarxa de sanejament i de serveis construint nous col·lectors per separar les aigües fecals i les pluvials. A més,  s’ha millorat la xarxa de gas canalitzat, la d’aigua potable, la de telecomunicacions i la d’alta i baixa tensió. Els treballs també han permès,  com dèiem, recuperar com a placeta la cruïlla entre els carrers del Pou i Carmelites Velles, on s’hi han instal·lat bancs, s’hi han plantat arbres i s’ha recuperat una font que es proveeix d’un antic pou que hi havia hagut en aquesta zona i que data de 1797. A més, s’ha millorat també la imatge dels carrers amb la plantació de plantes i jardineres. Tot plegat sense aplicar contribucions especials als veïns.

Paral·lelament a aquests treballs de millora, es traslladaran els contenidors soterrats del carrer Sant Esteve que se situaran al carrer Carmelites Velles, en els terrenys pendents d’urbanitzar que s’han utilitzat com a aparcament.

Acabades les obres del Barri del Barral de Banyoles després de vuit mesos

Acabades les obres del Barri del Barral de Banyoles després de vuit mesos

L’Ajuntament de Banyoles ha donat per acabades oficialment  les obres de millora i arranjament dels carrers del barri del Barral, en ple centre de la ciutat. El gran gruix dels treballs, que han tingut un cost de 544.178,99€ i s’han inclòs dins les inversions financerament sostenibles, ja havien finalitzat feia dies però quedava enllestir alguns de la placeta que s’ha habilitat a la cruïlla els carrers del Pou i Carmelites Velles per donar l’obra per acabada.

Han estat vuit mesos d’obres que han permès fer un rentat de cara i dotar d’una nova imatge una zona de la ciutat que es considera el primer eixample de Banyoles  i que presenta un estat precari a nivell urbanístic i de serveis.

La remodelació d’aquests carrers ha permès eliminar les voreres, amb una nova pavimentació de l’espai a un únic nivell. També s’ha remodelat la xarxa de sanejament i de serveis construint nous col·lectors per separar les aigües fecals i les pluvials. A més,  s’ha millorat la xarxa de gas canalitzat, la d’aigua potable, la de telecomunicacions i la d’alta i baixa tensió. Els treballs també han permès,  com dèiem, recuperar com a placeta la cruïlla entre els carrers del Pou i Carmelites Velles, on s’hi han instal·lat bancs, s’hi han plantat arbres i s’ha recuperat una font que es proveeix d’un antic pou que hi havia hagut en aquesta zona i que data de 1797. A més, s’ha millorat també la imatge dels carrers amb la plantació de plantes i jardineres. Tot plegat sense aplicar contribucions especials als veïns.

Paral·lelament a aquests treballs de millora, es traslladaran els contenidors soterrats del carrer Sant Esteve que se situaran al carrer Carmelites Velles, en els terrenys pendents d’urbanitzar que s’han utilitzat com a aparcament.