Més de la meitat dels tràmits que es fan a l’OAC de Banyoles es fan telemàticament

Més de la meitat dels tràmits que es fan a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Banyoles es fan de forma telemàtica. Durant aquest any passat, els tràmits telemàtics han augmentat un 27%, passant de 10.248, el 2018, a 13.016 aquest any.

Aquesta xifra suposa gairebé un 57% dels tràmits totals. I és que durant tot el 2019, l’Oficina d’Atenció Ciutadana va fer 22.881, prop d’un 3% més que l’any anterior. La regidora responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Clàudia Massó, ha explicat que aquesta tendència d’augment dels tràmits per Internet demostren la consolidació de l’administració electrònica.

Aquest augment suposa un descens de les atencions presencials, que han baixat un 15% en un any, passant de 10.764 serveis a 9.132. Pel que fa a la resta de vies d’atenció, el correu electrònic ha patit una davallada important, baixant dels 400 tràmits el 2018 a 105 el 2019. També ha baixat l’ús del correu postal de 755 a 521, i el fax s’ha mantingut amb 107 atencions.

Pel que fa a les àrees, la majoria de serveis, 8.286, eren en referència al padró municipal. En segon lloc hi ha les atencions pròpies de l’OAC (4.815) i en gestió tributària i tresoreria s’han fet 1.575 atencions. Altres temes són l’habitatge, amb 1.561 serveis, s’han atès 986 temes d’urbanisme i s’han venut 908 entrades d’activitats culturals.

Altres dades recollides durant l’any passat és que els mesos en què s’han atès més tràmits són el maig, l’octubre i l’abril. Els dies amb més volum d’atencions són els dilluns dimarts i dimecres.

Més de la meitat dels tràmits que es fan a l’OAC de Banyoles es fan telemàticament

Més de la meitat dels tràmits que es fan a l’OAC de Banyoles es fan telemàticament

Més de la meitat dels tràmits que es fan a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Banyoles es fan de forma telemàtica. Durant aquest any passat, els tràmits telemàtics han augmentat un 27%, passant de 10.248, el 2018, a 13.016 aquest any.

Aquesta xifra suposa gairebé un 57% dels tràmits totals. I és que durant tot el 2019, l’Oficina d’Atenció Ciutadana va fer 22.881, prop d’un 3% més que l’any anterior. La regidora responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Clàudia Massó, ha explicat que aquesta tendència d’augment dels tràmits per Internet demostren la consolidació de l’administració electrònica.

Aquest augment suposa un descens de les atencions presencials, que han baixat un 15% en un any, passant de 10.764 serveis a 9.132. Pel que fa a la resta de vies d’atenció, el correu electrònic ha patit una davallada important, baixant dels 400 tràmits el 2018 a 105 el 2019. També ha baixat l’ús del correu postal de 755 a 521, i el fax s’ha mantingut amb 107 atencions.

Pel que fa a les àrees, la majoria de serveis, 8.286, eren en referència al padró municipal. En segon lloc hi ha les atencions pròpies de l’OAC (4.815) i en gestió tributària i tresoreria s’han fet 1.575 atencions. Altres temes són l’habitatge, amb 1.561 serveis, s’han atès 986 temes d’urbanisme i s’han venut 908 entrades d’activitats culturals.

Altres dades recollides durant l’any passat és que els mesos en què s’han atès més tràmits són el maig, l’octubre i l’abril. Els dies amb més volum d’atencions són els dilluns dimarts i dimecres.