La freqüència de la recollida de l’orgànica i els horaris de recollida, temes més recurrents a les reunions de balanç del porta a porta

Des de fa nou mesos a Porqueres s’ha implementat el servei de recollida de residus porta a porta. L’Ajuntament ha fet 13 reunions amb veïns i veïnes per fer balanç d’aquests primers mesos i rebre les queixes i suggeriments dels veïns per millorar el servei.

Entre els temes més recurrents hi ha la freqüència de la recollida de l’orgànica. I es que el servei contempla que aquesta fracció es passi a buscar els dilluns i els dijous i els usuaris consideren que s’hauria de recollir més sovint. Una altra de les qüestions que més han sortit ha estat els horaris de recollida, ja que al treballar una sola brigada, a unes llars es passa molt aviat i a d’altres massa tard.

A banda de recollir aquestes qüestions durant les reunions, el consistori passarà unes enquestes a totes les cases, i també es podran contestar a través d’internet, per copsar les impressions de la ciutadania. Aquestes qüestions serviran també per construir el plec de condicions pel nou concurs d’adjudicació del servei de recollida d’escombraries. I és que aquest és l’últim any de concessió i el mes desembre es prorrogarà per un últim any. De manera que a finals de 2019 s’obrirà nova convocatòria.

Pel que fa als resultats d’aquests primers mesos, l’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha assegurat que el balanç és molt positiu, tant en percentatge de recollida com en participació de la ciutadania. El 90% de la població utilitza el servei porta a porta i només han detectat un 10% de les llars que no compleixen amb el nou sistema, tot i que de moment no s’ha sancionat a ningú. Pel que fa al reciclatge, Castañer destaca que han triplicat el volum de fracció orgànica que recullen, i que s’ha passat del 60% a un 22% al rebuig generat al municipi.

Aquest dijous al vespre es va fer la última de les tretze reunions programades.

La freqüència de la recollida de l’orgànica i els horaris de recollida, temes més recurrents a les reunions de balanç del porta a porta

La freqüència de la recollida de l’orgànica i els horaris de recollida, temes més recurrents a les reunions de balanç del porta a porta

Des de fa nou mesos a Porqueres s’ha implementat el servei de recollida de residus porta a porta. L’Ajuntament ha fet 13 reunions amb veïns i veïnes per fer balanç d’aquests primers mesos i rebre les queixes i suggeriments dels veïns per millorar el servei.

Entre els temes més recurrents hi ha la freqüència de la recollida de l’orgànica. I es que el servei contempla que aquesta fracció es passi a buscar els dilluns i els dijous i els usuaris consideren que s’hauria de recollir més sovint. Una altra de les qüestions que més han sortit ha estat els horaris de recollida, ja que al treballar una sola brigada, a unes llars es passa molt aviat i a d’altres massa tard.

A banda de recollir aquestes qüestions durant les reunions, el consistori passarà unes enquestes a totes les cases, i també es podran contestar a través d’internet, per copsar les impressions de la ciutadania. Aquestes qüestions serviran també per construir el plec de condicions pel nou concurs d’adjudicació del servei de recollida d’escombraries. I és que aquest és l’últim any de concessió i el mes desembre es prorrogarà per un últim any. De manera que a finals de 2019 s’obrirà nova convocatòria.

Pel que fa als resultats d’aquests primers mesos, l’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha assegurat que el balanç és molt positiu, tant en percentatge de recollida com en participació de la ciutadania. El 90% de la població utilitza el servei porta a porta i només han detectat un 10% de les llars que no compleixen amb el nou sistema, tot i que de moment no s’ha sancionat a ningú. Pel que fa al reciclatge, Castañer destaca que han triplicat el volum de fracció orgànica que recullen, i que s’ha passat del 60% a un 22% al rebuig generat al municipi.

Aquest dijous al vespre es va fer la última de les tretze reunions programades.