Els resultats del cens d'aus aquàtiques a l'Estany mostren variacions en algunes espècies

A mitjans de gener es feia, un any més, el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya, entre elles l’Estany de Banyoles o l’Illa de Fares. Limnos, entitat responsable de coordinar aquest cens des del 1995 ha donat a conèixer les xifres definitives, que inclouen totes les dades entre el 10 i el 20 de gener, incloent espais com el Pla de Martís.

Abans que res, cal posar en context que aquest any el cens de l’Estany de Banyoles va estar marcat per un dia de climatologia suau i no pas de rigorós hivern. La tendència general d’aquest 2020 ha estat una variació important en algunes espècies respecte a altres anys. Per exemple, si bé es mantenen els ànecs collverd amb 210 exemplars,  les polles d’aigua cauen a xifres molt baixes després del rècord de 36 exemplars de l’any passat. Aquest any se n’han comptabilitzat 13. Les fotges vulgars segueixen la seva tendència a la baixa amb 101 exemplars quan fa uns anys eren més de 300. El dormidor d’esplugabous es manté com un espai d’elevat interès, on a més s’hi van poder observar dos martinets blancs.

Quant a les dades destacades, s’ha consolidat el grup de cigonyes hivernants, de 52 exemplars, fet que es repeteix els tres últims anys. Es un grup variable que ve i marxa de Banyoles i amb mobilitat d’exemplars, alguns dels quals son els mateixos de l’any passat. Destaca que no s’ha censat cap ànec domèstic enguany, quan altres edicions s’havia vist com un problema d’augment d’exemplars domèstics. La resta d’espècies comuns o testimonials han estat el bernat pescaire, els corbs marins, els cabussets, els rasclons, alguns rapinyaires . Malauradament no s’ha censat cap blauet. Com sempre, menció especial pels gavians i gavines. Han disminuït bastant el nombre de gavines i gavians. Es va repetir el cens dos cops ja que a l’abocador s’havien vist grups més nombrosos de gavians de fins a 500 individus. Es probable que utilitzin altres punts per dormir com les naus industrials i no s’hagin detectat a l’estany als vespres.

També s’ha fet un cens al riu Fluvià al pas per la comarca on destaca la presència de diversos dormidors de corb marí gros i un grup de 18 ànecs mandarins assilvestrats.

Els resultats del cens d'aus aquàtiques a l'Estany mostren variacions en algunes espècies

Els resultats del cens d'aus aquàtiques a l'Estany mostren variacions en algunes espècies

A mitjans de gener es feia, un any més, el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya, entre elles l’Estany de Banyoles o l’Illa de Fares. Limnos, entitat responsable de coordinar aquest cens des del 1995 ha donat a conèixer les xifres definitives, que inclouen totes les dades entre el 10 i el 20 de gener, incloent espais com el Pla de Martís.

Abans que res, cal posar en context que aquest any el cens de l’Estany de Banyoles va estar marcat per un dia de climatologia suau i no pas de rigorós hivern. La tendència general d’aquest 2020 ha estat una variació important en algunes espècies respecte a altres anys. Per exemple, si bé es mantenen els ànecs collverd amb 210 exemplars,  les polles d’aigua cauen a xifres molt baixes després del rècord de 36 exemplars de l’any passat. Aquest any se n’han comptabilitzat 13. Les fotges vulgars segueixen la seva tendència a la baixa amb 101 exemplars quan fa uns anys eren més de 300. El dormidor d’esplugabous es manté com un espai d’elevat interès, on a més s’hi van poder observar dos martinets blancs.

Quant a les dades destacades, s’ha consolidat el grup de cigonyes hivernants, de 52 exemplars, fet que es repeteix els tres últims anys. Es un grup variable que ve i marxa de Banyoles i amb mobilitat d’exemplars, alguns dels quals son els mateixos de l’any passat. Destaca que no s’ha censat cap ànec domèstic enguany, quan altres edicions s’havia vist com un problema d’augment d’exemplars domèstics. La resta d’espècies comuns o testimonials han estat el bernat pescaire, els corbs marins, els cabussets, els rasclons, alguns rapinyaires . Malauradament no s’ha censat cap blauet. Com sempre, menció especial pels gavians i gavines. Han disminuït bastant el nombre de gavines i gavians. Es va repetir el cens dos cops ja que a l’abocador s’havien vist grups més nombrosos de gavians de fins a 500 individus. Es probable que utilitzin altres punts per dormir com les naus industrials i no s’hagin detectat a l’estany als vespres.

També s’ha fet un cens al riu Fluvià al pas per la comarca on destaca la presència de diversos dormidors de corb marí gros i un grup de 18 ànecs mandarins assilvestrats.