L'Ajuntament de Banyoles aprova per unanimitat una moció per eliminar els residus de les proves esportives

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup de Sumem per reduir els residus que es produeixen amb les proves esportives.

El portaveu de Sumem Banyoles, Non Casadevall, ha recordat que ha es va parlar d’aquest tema en el ple del mes d’octubre, quan el seu grup va demanar que es fessin accions per eliminar els residus sòlids de les proves esportives. Amb aquesta moció, que planteja la redacció d’un Pla de Gestió de Residus, considera que es fa un pas més per assolir aquesta fita.

Aquest Pla de Gestió de Residus vol disminuir la generació de deixalles tant durant la planificació de l’esdeveniment con en la seva execució. Així mateix, ha d’incloure mecanismes eficients  de prevenció de generació de residus d’oficina, com el paper, i d’elements de comunicació com cartells, senyalització i cintes, entre d’altres. Així mateix, també vol prevenir els elements de plàstic d’un sol ús com els gots, plats, ampolles i bosses. La moció també demana que si no es pot evitar la generació del residu, s’han d’aplicar mecanismes que permetin la seva total reutilització. A banda d’aquestes qüestions, la moció també insta a l’Ajuntament a vetllar pel compliment del Reglament d’Activitats de l’Estany, pel que fa a la contaminació lumínica, el soroll i la circulació de vehicles.

El portaveu de Junts per Catalunya Banyoles, Jordi Congost, ha assegurat que aquesta moció està d’acord amb les accions que ja s’han anat aplicant en els últims anys, i que tenir un pla definit ajudar a millorar la tasca.

La moció es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de Sumem Banyoles, Junts per Catalunya i Junts per Banyoles. El regidor de Convivència i Progrés va excusar la seva presència en el ple d’aquest dilluns.

L'Ajuntament de Banyoles aprova per unanimitat una moció per eliminar els residus de les proves esportives

L'Ajuntament de Banyoles aprova per unanimitat una moció per eliminar els residus de les proves esportives

L’Ajuntament de Banyoles ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup de Sumem per reduir els residus que es produeixen amb les proves esportives.

El portaveu de Sumem Banyoles, Non Casadevall, ha recordat que ha es va parlar d’aquest tema en el ple del mes d’octubre, quan el seu grup va demanar que es fessin accions per eliminar els residus sòlids de les proves esportives. Amb aquesta moció, que planteja la redacció d’un Pla de Gestió de Residus, considera que es fa un pas més per assolir aquesta fita.

Aquest Pla de Gestió de Residus vol disminuir la generació de deixalles tant durant la planificació de l’esdeveniment con en la seva execució. Així mateix, ha d’incloure mecanismes eficients  de prevenció de generació de residus d’oficina, com el paper, i d’elements de comunicació com cartells, senyalització i cintes, entre d’altres. Així mateix, també vol prevenir els elements de plàstic d’un sol ús com els gots, plats, ampolles i bosses. La moció també demana que si no es pot evitar la generació del residu, s’han d’aplicar mecanismes que permetin la seva total reutilització. A banda d’aquestes qüestions, la moció també insta a l’Ajuntament a vetllar pel compliment del Reglament d’Activitats de l’Estany, pel que fa a la contaminació lumínica, el soroll i la circulació de vehicles.

El portaveu de Junts per Catalunya Banyoles, Jordi Congost, ha assegurat que aquesta moció està d’acord amb les accions que ja s’han anat aplicant en els últims anys, i que tenir un pla definit ajudar a millorar la tasca.

La moció es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de Sumem Banyoles, Junts per Catalunya i Junts per Banyoles. El regidor de Convivència i Progrés va excusar la seva presència en el ple d’aquest dilluns.