Instal·len comportes metàl·liques a tres recs de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat comportes metàl·liques a tres recs de la ciutat. La seva funció és controlar l’aigua que surt de l’estany. També permeten garantir un millor ús d’aquest recurs per part de regants i altres usuaris depenent de l’època i mantenir un cabal mínim ecològic.

El consistori ha instal·lat aquests bagants als recs de Ca n’Hort, Figuera d’en Xo i Guèmol, que se sumen al rec Major, que ja té una d’aquestes comportes. Pel que fa al rec d’en Teixidor es manté la comporta de fusta que té, ja que s’està provant un nou model amb millors passos de fauna. Els tres recs on s’han instal·lat aquests bagants també tenien comportes de fusta instal·lades de forma manual que no permetien un maneig ràpid, segur i eficient.

Actualment, els cinc recs de Banyoles s’utilitzen principalment pel regadiu. Neixen a l’estany, recorren la ciutat i arriben fins a la riera Canaleta. És important controlar el cabal segons l’època de l’any, sobretot a l’estiu, quan la sequera és més acusada, i mantenir un cabal mínim ecològic per garantir la supervivència de la flora i la fauna de l’estany.

Instal·len comportes metàl·liques a tres recs de Banyoles

Instal·len comportes metàl·liques a tres recs de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat comportes metàl·liques a tres recs de la ciutat. La seva funció és controlar l’aigua que surt de l’estany. També permeten garantir un millor ús d’aquest recurs per part de regants i altres usuaris depenent de l’època i mantenir un cabal mínim ecològic.

El consistori ha instal·lat aquests bagants als recs de Ca n’Hort, Figuera d’en Xo i Guèmol, que se sumen al rec Major, que ja té una d’aquestes comportes. Pel que fa al rec d’en Teixidor es manté la comporta de fusta que té, ja que s’està provant un nou model amb millors passos de fauna. Els tres recs on s’han instal·lat aquests bagants també tenien comportes de fusta instal·lades de forma manual que no permetien un maneig ràpid, segur i eficient.

Actualment, els cinc recs de Banyoles s’utilitzen principalment pel regadiu. Neixen a l’estany, recorren la ciutat i arriben fins a la riera Canaleta. És important controlar el cabal segons l’època de l’any, sobretot a l’estiu, quan la sequera és més acusada, i mantenir un cabal mínim ecològic per garantir la supervivència de la flora i la fauna de l’estany.