Banyoles aprova inicialment el Pla d’Accessibilitat de la Via pública

El Ple municipal de Banyoles ha aprovat inicialment un Pla d’Accessibilitat de la via pública.

Es tracta d’una revisió dels diferents plans d’accessibilitat plasmat en un sol document que preveu fer accessible tot el municipi, no només per a persones de mobilitat reduïda sinó que és també una mesura que beneficiarà al conjunt de la ciutadania. El regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, ha explicat que per a la redacció del Pla ha calgut combinar el Codi d’Accessibilitat de la Generalitat i el Reial Decret de l’Estat Espanyol, de manera que el document resultant és exhaustiu i complet.

El pla preveu començar des del centre de Banyoles i el Barri Vell i anar expandint l’àrea d’actuació fins a cobrir tot el territori. A través d’un sistema de priorització es determinaran quines són les zones amb més necessitat de millora i cada any s’aniran incloent al pressupost municipal diverses actuacions per fer. Així mateix, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, també s’ha posat èmfasi en els camins escolars i els camins a equipaments per a que les rutes a aquests llocs estiguin completament adaptades.  

Durant un any s’ha estat treballant en aquest pla, fent un anàlisi de tots els carrers de la ciutat i indicant quins treballs calen a cada via per fer-la completament accessible. Segons les previsions, el desenvolupament de tot el pla d’accessibilitat tindrà un cost total d’1.429.175€.

Tot i que s’ha aprovat inicialment en el ple d’aquest mes de gener, les obres que s’han anat fent durant aquest any passat ja han anat incloent les millores d’accessibilitat, com en el cas de la remodelació del carrer de les Rotes.

El pla d’accessibilitat s’ha aprovat inicialment amb els quinze vots a favor de l’equip de govern, de Junts per Banyoles i ICV, i les dues abstencions de la CUP.

Banyoles aprova inicialment el Pla d’Accessibilitat de la Via pública

Banyoles aprova inicialment el Pla d’Accessibilitat de la Via pública

El Ple municipal de Banyoles ha aprovat inicialment un Pla d’Accessibilitat de la via pública.

Es tracta d’una revisió dels diferents plans d’accessibilitat plasmat en un sol document que preveu fer accessible tot el municipi, no només per a persones de mobilitat reduïda sinó que és també una mesura que beneficiarà al conjunt de la ciutadania. El regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, ha explicat que per a la redacció del Pla ha calgut combinar el Codi d’Accessibilitat de la Generalitat i el Reial Decret de l’Estat Espanyol, de manera que el document resultant és exhaustiu i complet.

El pla preveu començar des del centre de Banyoles i el Barri Vell i anar expandint l’àrea d’actuació fins a cobrir tot el territori. A través d’un sistema de priorització es determinaran quines són les zones amb més necessitat de millora i cada any s’aniran incloent al pressupost municipal diverses actuacions per fer. Així mateix, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Albert Tubert, també s’ha posat èmfasi en els camins escolars i els camins a equipaments per a que les rutes a aquests llocs estiguin completament adaptades.  

Durant un any s’ha estat treballant en aquest pla, fent un anàlisi de tots els carrers de la ciutat i indicant quins treballs calen a cada via per fer-la completament accessible. Segons les previsions, el desenvolupament de tot el pla d’accessibilitat tindrà un cost total d’1.429.175€.

Tot i que s’ha aprovat inicialment en el ple d’aquest mes de gener, les obres que s’han anat fent durant aquest any passat ja han anat incloent les millores d’accessibilitat, com en el cas de la remodelació del carrer de les Rotes.

El pla d’accessibilitat s’ha aprovat inicialment amb els quinze vots a favor de l’equip de govern, de Junts per Banyoles i ICV, i les dues abstencions de la CUP.