Porqueres adjudica la millora d'enllumenat a tres carrers de Les Pedreres

L’Ajuntament de Porqueres ha adjudicat les obres que han de permetre adequar l’enllumenat de tres carrers del municipi: el Verge de Montserrat, el Josep Llimona i el Colom. Tots tres es troben al nucli de Les Pedreres i, per tant, l’actuació s’emmarca en el projecte global que té en marxa el consistori per millorar l’enllumenat d’aquest nucli, que és el més antic de la població.

L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa EMELEC per un import de 44.630,85 euros, una quantitat que prové del pressupost del 2019 ja que una baixa desproporcionada de l’empresa adjudicatària i la corresponent justificació ha endarrerit el projecte. L’actuació principal a fer en aquests tres carrers és el canvi de cablejat ja que en ser molt antic sovint presenta petits pinçament i fuites d’electricitat que, malgrat no ser perilloses, provoquen avaries i que en ocasions saltin els diferencials. L’actuació consistirà en traçar una nova línia que connecti cadascuna de les lluminàries existents, cablejat de coure nu de 35 mm2 i els corresponents pericons per a connexió. Actualment, el cablejat discorre per vorera però com que en hi coincideixen diverses instal.lacions es preveu que el nou cablejat d’enllumenat passi per la calçada just al costat de vorera i que es facin les connexions d’entrada i sortida a les columnes de llum una per a cada banda.

En aquest àmbit d’actuació trobem 9 lluminàries al Carrer Colom, catorze lluminàries més al Carrer Verge de Montserrat i 3 lluminàries al carrer Josep Llimona. Cadascuna d’elles té una potència de 24W. A banda de canviar el cablejat s’instal·laran llums LED. Les obres han de començar de forma imminent i en un màxim de dos mesos estaran acabades.

Porqueres adjudica la millora d'enllumenat a tres carrers de Les Pedreres

Porqueres adjudica la millora d'enllumenat a tres carrers de Les Pedreres

L’Ajuntament de Porqueres ha adjudicat les obres que han de permetre adequar l’enllumenat de tres carrers del municipi: el Verge de Montserrat, el Josep Llimona i el Colom. Tots tres es troben al nucli de Les Pedreres i, per tant, l’actuació s’emmarca en el projecte global que té en marxa el consistori per millorar l’enllumenat d’aquest nucli, que és el més antic de la població.

L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa EMELEC per un import de 44.630,85 euros, una quantitat que prové del pressupost del 2019 ja que una baixa desproporcionada de l’empresa adjudicatària i la corresponent justificació ha endarrerit el projecte. L’actuació principal a fer en aquests tres carrers és el canvi de cablejat ja que en ser molt antic sovint presenta petits pinçament i fuites d’electricitat que, malgrat no ser perilloses, provoquen avaries i que en ocasions saltin els diferencials. L’actuació consistirà en traçar una nova línia que connecti cadascuna de les lluminàries existents, cablejat de coure nu de 35 mm2 i els corresponents pericons per a connexió. Actualment, el cablejat discorre per vorera però com que en hi coincideixen diverses instal.lacions es preveu que el nou cablejat d’enllumenat passi per la calçada just al costat de vorera i que es facin les connexions d’entrada i sortida a les columnes de llum una per a cada banda.

En aquest àmbit d’actuació trobem 9 lluminàries al Carrer Colom, catorze lluminàries més al Carrer Verge de Montserrat i 3 lluminàries al carrer Josep Llimona. Cadascuna d’elles té una potència de 24W. A banda de canviar el cablejat s’instal·laran llums LED. Les obres han de començar de forma imminent i en un màxim de dos mesos estaran acabades.