El Consell Comarca reobre el servei de deixalleria

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha decidit reobrir el servei de la deixalleria ubicat al veïnat de Puigpalter de Banyoles, que va tancar les seves portes arran de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del coronavirus.

És la novetat més destacada quant a la recollida de residus al Pla de l’Estany. En una nota on actualitzava tota la informació relativa a aquest àmbit, l’ens supramunicipal recordava que les instal·lacions de la deixalleria comarcal s’han tornat a obrir al públic de dilluns a dissabte en horari de matins, concretament de 9 del matí a 3 de la tarda. Això sí, es farà amb mesures de seguretat i, per tant, només hi podrà haver un usuari dins la deixalleria descarregant. En cas que coincideixin més d’una persona, la resta hauran d’esperar dins del vehicle fins que sigui el seu torn.

Pel que fa a la resta, el servei de recollida de residus com el rebuig, la orgànica, el paper, el vidre i els envasos es mantenen amb normalitat així com també el de residu verd i voluminosos. En aquest darrer cas, a Banyoles es fa els dilluns, dimecres i divendres; i a Porqueres el primer dilluns feiner de cada mes, en tots dos casos amb prèvia trucada telefònica al 972581858. A la resta de pobles de la comarca s’ha de concretar el dia i el punt de recollida a través del mateix telèfon de la deixalleria.

Des del Consell Comarcal es segueix recomanant que en la mesura del possible no es treguin al carrer trastos, i que s’evitin realitzar treballs de jardineria i esporga per tal de reduir la presencia al carrer d’aquests residus i facilitar la tasca als serveis de recollida. Això permetrà reduir l’exposició dels treballadors a riscos de contagi. També s’insta la ciutadania perquè dipositi els residus a l’interior dels contenidors corresponents a cada fracció i que no s’abandonin a terra per evitar problemes d’higiene als carrers.

El Consell Comarca reobre el servei de deixalleria

El Consell Comarca reobre el servei de deixalleria

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha decidit reobrir el servei de la deixalleria ubicat al veïnat de Puigpalter de Banyoles, que va tancar les seves portes arran de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del coronavirus.

És la novetat més destacada quant a la recollida de residus al Pla de l’Estany. En una nota on actualitzava tota la informació relativa a aquest àmbit, l’ens supramunicipal recordava que les instal·lacions de la deixalleria comarcal s’han tornat a obrir al públic de dilluns a dissabte en horari de matins, concretament de 9 del matí a 3 de la tarda. Això sí, es farà amb mesures de seguretat i, per tant, només hi podrà haver un usuari dins la deixalleria descarregant. En cas que coincideixin més d’una persona, la resta hauran d’esperar dins del vehicle fins que sigui el seu torn.

Pel que fa a la resta, el servei de recollida de residus com el rebuig, la orgànica, el paper, el vidre i els envasos es mantenen amb normalitat així com també el de residu verd i voluminosos. En aquest darrer cas, a Banyoles es fa els dilluns, dimecres i divendres; i a Porqueres el primer dilluns feiner de cada mes, en tots dos casos amb prèvia trucada telefònica al 972581858. A la resta de pobles de la comarca s’ha de concretar el dia i el punt de recollida a través del mateix telèfon de la deixalleria.

Des del Consell Comarcal es segueix recomanant que en la mesura del possible no es treguin al carrer trastos, i que s’evitin realitzar treballs de jardineria i esporga per tal de reduir la presencia al carrer d’aquests residus i facilitar la tasca als serveis de recollida. Això permetrà reduir l’exposició dels treballadors a riscos de contagi. També s’insta la ciutadania perquè dipositi els residus a l’interior dels contenidors corresponents a cada fracció i que no s’abandonin a terra per evitar problemes d’higiene als carrers.