L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part II
L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part II

L'acalde respon de gener 2019, amb Miquel Noguer - Part II