L'actualitat municipal de setembre, amb Miquel Noguer - Part II L'actualitat municipal de setembre, amb Miquel Noguer - Part II

L'actualitat municipal de setembre, amb Miquel Noguer - Part II